Under och efter utbildning

I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att söka arbete, studera vidare och kunna delta aktivt i samhällslivet.

Kontakt