Studievägledarna i gymnasieskolan

Vägledning är en professionell verksamhet och har som mål att underlätta för alla som behöver stöd att välja utbildning, yrke eller karriär samt att bidra till en bättre livsplanering.

I Skellefteå Gymnasieskola möter du oss studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina funderingar om framtida studie- och yrkesval.
Vi arbetar aktivt med att informera och vägleda dig i att se dina egna resurser, samhällets möjligheter och begränsningar så att du kan fatta väl genomtänkta beslut.

Du kan vända dig till oss med frågor om :

  • Gymnasieprogram och kurser
  • Behörigheter till högre studier
  • Utbildningsvägar
  • Yrkesval och arbetsmarknad
Skola SYV Program
 Anderstorpsgymnasiet Marlene Eriksson ES, HA 3, FT åk 1 och mekaniker, SI, Individuella valet
 Anderstorpsgymnasiet Lina Lundgren Holmström SA, HU, FT transport, BA, VF, idrott
 Anderstorpsgymnasiet Thomas Lindström       EK, HT, IA, YI, Lärling
 Baldergymnasiet Christina Norberg BF, NA, YI, Lärling
 Baldergymnasiet MarieLouise Norlund EE, HA, PU, SI
 Baldergymnasiet Louise Lundberg  RL,TE, T4, IN
 Baldergymnasiet Karita Sandström VOC, Gymnasiesärskolan, Individuella valet
 Naturbruksgymnasiet vacant  NP

Kontakta Kundtjänst, kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00, så förmedlar de kontakt till rätt vägledare.

Mer Studie och yrkesvägledning för dig som går på något av våra gymnasier

 

Studievägledning för vuxna

CV - Centrum för vägledning och validering