Ansökan och antagning

Gymnasieantagningen hanteras av ett kansli som är gemensamt för alla kommuner i Västerbotten och ligger i Vindeln.

Ansökan görs på webbsidan www.gymnasieantagningen.nu

Behörigheten till gymnasieskolan varierar

Om du ska söka ett yrkesprogram måste du ha minst betyget E i svenska/svenska2, engelska och matematik samt 5 andra ämnen.
Om du ska söka ett högskoleförberedande program måste du ha minst betyget E i svenska/svenska2, engelska och matematik samt minst 9 andra ämnen som varierar beroende på vilken utbildning du söker. Till exempel måste du vara godkänd i alla NO-ämnen om du söker Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.
Du får högst vara 19 år och du får inte ha avslutat ett gymnasieprogram eller likvärdig utbildning.

Om du inte är behörig

Om du inte är behörig så kommer du att erbjudas plats på något av de fem introduktionsprogram som finns. Där kan du under ett år bland annat läsa för att få godkända betyg i de ämnen som saknas för att du ska få den behörighet du söker. Året efter söker du till ett nationellt program. Prata med din studie- och yrkesvägledare.

Meritvärde

Ditt slutbetyg i årskurs 9 är avgörande för intagningen. Dina betyg i ämnena värderas så här:

E = 10 poäng, D = 12,5 poäng, C = 15 poäng, B = 17,5 poäng, A = 20 poäng. Man lägger ihop poängen för dina 16 bästa betyg som då blir ditt meritvärde. Om ett program har fler sökande än platser är det meritvärdet som avgör vem som får plats.

Ansökan

Gymnasieintagningen hanteras av ett kansli som är gemensamt för alla kommuner i Västerbotten som ligger i Vindeln. Ansökan görs på webbsidan www.gymnasieantagningen.nu. Du får inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare i början av vårterminen. Ansökan ska vara gjord i februari och det finns en omvalsperiod i april/maj.

Viktiga datum att hålla koll på!

Fri kvot

Om du har betyg eller andra meriter som inte kan jämföras med grundskolebetyg eller har en långvarig sjukdom, funktionshinder eller sociala skäl kan du begära att bli bedömd i frikvot.

Kontakt