Olle Thoors vagarbetesunnana0059.jpg

Arbetsplatsutbildning (APL)

Eleverna genomför delar av sina kurser på en arbetsplats istället för på skolan, så kallad arbets-platsutbildning. Där ska det alltid finnas en handledare som hjälper eleven tillrätta och som håller kontakt med den lärare som är ansvarig från skolans sida.

Allmänt om APL

Kontant ersättning i samband med APL (pdf, nytt fönster)

Naturbruksgymnasiet

Till APU/APL värd för elever (nytt fönster, pdf)
Bedömning av praktikant (nytt fönster, pdf)
Ersättningar under APU/APL (nytt fönster, pdf)
Försäkringsblankett för arbetsplatsförlagd utbildning (nytt fönster, pdf)