Elevdator

Elevdatorer

Avtal och information kring personliga elevdatorer

Vissa klasser har personliga elevdatorer. För att få sin dator måste elev och förälder skriva på ett avtal som delas ut av mentor, men det finns även här nedan. Information kring denna elevdator hittar du här i "Frågor och svar-dokumentet" (alla dokument öppnas i nytt fönster).

Inlämningskvitto dator

Rutin o blankett för felanmälan och service på elevdatorer

Elevinformation 1-1 

Överenskommelse mellan elev och Skellefteå gymnasieskola om lån av dator/surfplatta

Frågor och svar - personlig elevdator 

Instruktion för att beställa program på skoldatanätet 

Lägg till skrivare i Windows 7

Lägg till skrivare till en Mac