Elevkår - elevinflytande

Gymnasiet har ett elevråd med elevrepresentanter. Elevrådet jobbar med elevinflytande i skolan.

Anderstorpsgymnasiet

Föreningens officiella namn: Rådet Anderstorp

Anderstorpselevkar@hotmail.com

Vår Elevkårstyrelse består läsåret 2017/2018 av följande:

Josefin Åström EK2b, Ordförande
Lovisa Bergmark ES3b, Vice Ordförande
Ida Andersson E32b, Kassör
Rebecca Persson HT3, Ekonomiansvarig

Ledarmot:
Elvira Rosendahl HU3
Nikolina Stenman SA2a
Hanna Hellström BAHus2

Baldergymnasiet

Baldergymnasiets Elevkår är länken mellan skolans elever och deras lärare, rektorer, föräldraorganisation, kommunpolitiker samt de andra gymnasieskolorna i Skellefteåregionen. Vi arbetar för att utveckla Baldergymnasiet till dess fulla potential genom ökad elevdemokrati, och arrangerar varje år ett antal aktiviteter.


Varje klass på Baldergymnasiet utser två representanter som deltar på våra möten,  som är öppna för alla intresserade, och allt deltagande uppmuntras. Planerade möten annonseras i Balderbladet, på skolans anslagstavlor samt skärmar, och kan även efterfrågas i skolans expedition.
Baldergymnasiets Elevkår har även en förslagslåda vid expeditionen och en anslagstavla i huvudkorridoren via vilka man kontakta Elevkåren.

Vår Elevkårsstyrelse består läsåret 2017/2018 av följande:

Sofia Lindgren BF2, ordförande

Irma Stenlund VOC3a, vice ordförande
Lisa Larsson NA3b, sekreterare/informationsansvarig
Kim Nguyen NA3a, kassör/kontorsansvarig
Hugo Enmark, BF3, ledamot
Jonatan Stenberg, T2c, ledamot