mattonBD000005.JPG

Elevskydds- och kamratombud

Här får du veta vad det innebär att vara elevskydds- och kamratombud på din skola. Om du har fler frågor kan du alltid kontakta elevvårdspersonal. Se länken nedan.

Vad innebär det att vara elevskyddsombud?

Att vara extra uppmärksam på den fysiska arbetsmiljön för eleverna.
Att delta i en årlig utbildning för skyddsombud.
Att delta i terminsvis uppföljning av den fysiska arbetsmiljön.

Vad innebär det att vara kamratombud?

Att vara extra ögon och öron i klassen och vara uppmärksam så att ingen behandlas illa i klassen och att vår likabehandlingsplan följs.
Att delta i årlig kamratombudsutbildning.
Att hålla kontakt med klassens mentorer om läget i klassen.
Att delta i uppföljningsträffar för hela årskursen minst 1 gång per termin.

Kamratombud finns i årskurs 2 & 3.

Länk till elevvårdspersonal