Skolledning och personal

Skolledningen har ordet

Under rubriken skolledningsinfo kommer vi i skolledningen på Anderstorp att fortlöpande informera dig som förälder eller annan besökare på vår hemsida om vad som aktuellt på skolan, frågor som vi vill få synpunkter på från er och information som vi tycker det är viktigt att många får ta del av.

Verksamhetschef

Ulla-Britt Persdotter

Rektorer

Jörgen Malm
SA, HU, NIU, Naturbruks 

Anita Stenmark-Lundström 
IA, SIA, YI

Sara Lundström Haglind
ES estetik & media, ES bild & formgivning, ES dans & teater, FT (utom transport)

André Ahlard
EK, pedagogiska rummet, stöd

Johanna Smitt
BA, FT-transport, VF

Charlotte Brauer-Markgren
ES musik, lärling Anderstorp

Birgitt,a Lindström (Balder) 
HP

Mentorer