Baldergymnasiet

De olika skolmiljöerna på Baldergymnasiet medför att alla kan trivas. Lokalerna och vår kompetenta personal utgör goda förutsättningar för lärande och utveckling. Baldergymnasiet har länge varit kommunens största skolenhet och stadens största sammanhållna arbetsplats med omkring 1600 personer, som är elever eller anställda. Det innebär ständig ”action”. Välkommen till skolan för att uppleva pulsen!

I denna länk kan du läsa information om skolan, Välkommen till Balder.

Baldergymnasiet är en av Skellefteås tre gymnasieskolor i Skellefteå.

Skolan har 1200 elever som är mellan 16 och 19 år. Vår skola och dess lokaler är inbjudande och moderna. Även om det är en stor skola är atmosfären ändå trevlig och lugn. 

Den övergripande målsättningen för Baldergymnasiet är att hjälpa våra elever att utvecklas, både vad gäller utbildning och på det personliga planet.

Gymnasieutbildning

Nästan alla elever från den obligatoriska grundskolan i Sverige fortsätter direkt till gymnasieskolan och majoriteten av dessa slutför sin gymnasieutbildning på tre år. Gymnasieskolan är frivillig och avgiftsfri.

På vår skola kan du läsa följande nationella program:

Vi erbjuder också gymnasieutbildning för elever med inlärningssvårigheter. Gymnasieskolan för dessa elever innehåller yrkesträning i form av nationella, speciellt designade eller individuella program, liknande de vanliga gymnasieprogrammen. De nationella programmen för elever med inlärningssvårigheter är fyra år. På vår skola erbjuder vi Hotell och Restaurangprogram för dessa elever.

Baldergymnasiet finns mitt i centrala Skellefteå. Skolan ligger nära fritidsområden som älvstranden och det gamla Nordanåområdet. Där finns bevarat byggnader från förr, liksom skidspår och slalombackar på Vitbergets område. Köpcentrum, vårdcentral och det mesta du kan behöva finns inom gångavstånd från skolan.

Nyhet

Föräldraträff

2018-09-06 Under tre kvällar kommer det att vara föräldraträffar på Baldergymnasiet.

Läs mer