Skolans dokument

Välkommen till Balder -allmän information om skolan (pdf, nytt fönster)

Regler, rutiner och rapporter

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Övrigt

Kvalitetsrapporter