Priser Naturbruksgymnasiet internat och mat

Boende

Helpension internat på skolan
Typ av rum Pris/månad
Enkelrum
Litet enkelrum
3 320 
2 970

 

Varav boende
Typ av boende Pris/månad
Enkelrum 1 550
Del i dubbelrum 1 200
Litet enkelrum 1 200

 

 


Kontanta måltider
Måltid Pris per gång Pris per månad
Frukost 30 kr 600
Mellanmål (två smörgåsar) 15 kr 300
Kaffe 10 kr 200
Middag 55 kr 1000
Kvällsfika 15 kr 300

Besökande gymnasieelever
Måltid Pris per måltid
Lunch 55 kr

Kontakt