man med motorsåg

Motorsågskörkort och Syn-Kurser

Vi erbjuder motorsågs och röjsågsutbildningar och utfärdar körkort på samtliga nivåer utifrån de krav som arbetsmiljöverket ställer. SYN-programmet är ett nationellt kursutbud inom skogsbruk och har tillkommit genom en sammanslagning av Grönt Kort i Skogen och SYN-katalogen. Kurserna täcker skilda ämnesområden och ska svara mot enskildas och företags/organisationers behov av vidareutbildning.

Motor och Röjsåg

  • Röjmotorsågskörkortet, nivå RA
  • Röjmotorsågskörkort, nivå RB, Skogsröjning  
  • Motorsågskörkort nivå A, Motorsågning
  • Motorsågskörkort nivå B, Trädfällning, grund
  • Motorsågskörkort nivå C, Trädfällning, avancerad
  • Motorsågsskörkort nivå D, Linjearbete

Övriga SYN-kurser

  • Natur- och kulturmiljövård
  • Natur- och kulturmiljövård  - förnyelse

Mejl Jimmy Persson