Studie- och yrkesvägledning

Skellefteå kommuns gymnasieskolor har studie- och yrkesvägledare (SYV) som stöd för eleverna vid kurs- och studieval i gymnasiet samt för vägledning inför fortsatta studier och yrkesval.