Krav för gymnasieexamen

Det är olika krav för att få yrkesexamen och högskoleförberedande examen. På den här sidan kan du läsa vilka ämnen som ska ingå, samt vad mer krävs för att få examen.

Krav för att få yrkesexamen*

Eleven ska ha betyg på en utbildning som omfattar 2 500 p, varav godkända betyg i 2 250 p.
I de godkända betygen ska följande ingå:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a
    • Programgemensamma kurser om 400 poäng
   • Dessutom ska ett godkänt gymnasiearbete ingå

Krav för att få högskoleförberedande examen**

Eleven ska ha betyg på en utbildning som omfattar 2 500 p, varav godkända betyg i 2 250 p.
I de godkända betygen ska följande ingå:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1b eller 1c
 • Dessutom ska ett godkänt gymnasiearbete ingå

*  16 kap 26-27 §§ skollagen samt 8 kap 5-6 §§ gymnasieförordningen.
**16 kap 26 och 28 §§ skollagen samt 8 kap 7 §§ gymnasieförordningen.