Gymnasieportalen

 • Filmer ersatte ungdomsfullmäktigedagen i år

  2020-05-07

  Under Ungdomsfullmäktigedagen 2019 kom det fram önskemål från ungdomarna att de vill möta politiker och beslutsfattare på sina egna arenor och direkt framföra sina åsikter till politiker och tjänstepersoner. Hör politikerna i korta filmklipp berätta om vilka önskemål som kom fram under dialogerna och hur politikerna konkret ska arbeta med dem.

  Läs mer
 • Så blir gymnasieskolornas skolavslutningar

  2020-05-06

  Avslutning för årskurs 1 i gymnasiet blir den 5 juni och för årskurs 2 den 9 juni. Det blir virtuella möten i klasserna med mentorer, och eleverna får en sommarhälsning av Erik Burstrand, avdelningschef för gymnasiet. Gymnasiesärskolan har avslutningar på plats i skolan enligt särskilda scheman. För introduktionsprogram ser det lite olika ut, vissa är på plats i skolan och vissa har virtuell avslutning. Årskurs 3 i gymnasiet som är avgångsklasser har sin avslutning den 9 juni. Scheman görs klassvis för examen på alla tre skolorna (Anderstorp, Balder och Naturbruks) enligt Folkmyndighetens rekommendationer dvs. i olika lokaler och på olika tider.

  Läs mer

Ansvarig nämnd:

Informationen granskades: