Om hamnen

Skellefteå Hamn har kort insegling och goda förbindelser med både E4:an och stambanan.

I Skellefteå hamn  finns goda lagringsmöjligheter och modern utrustning. Bland annat en av norrlands största mobila kranar, som lyfter upp till 100 ton gods.

Skellefteå hamn förvaltar infrastrukturen i de olika hamnavsnitten inklusive ytor och magasin. Ett nära samarbete finns med ShoreLink Terminal som är stuveribolag i hamnen.

Hamnen har ett nära samarbete med de olika kunderna i hamnområdet.  Kuusakoski är den största hyresgästen som hyr en yta på 60000 kvm i hamnens sydöstra hörn. Skellefteå Kraft är en viktigt kund. Skellefteå Kraft arrenderar ett område för sitt pelletsmagasin. I oljehamnen i  norra hamnen huserar Wibax och Almer oil som lagrar och försäljer kemikalier och petroleumprodukter.

Skellefteå Hamn är även terminal för allt gods som kommer och går med järnväg till Skellefteå. Det lastas även container på järnväg för vidaretransport ut i världen.

I hamnen går det enkelt att lasta direkt från alla transportslag till andra utan problem.