Här blir tidningspapper strö till hästar

Inom Skellefteå kommuns dagliga verksamhet har man hittat ett sätt att återanvända gamla tidningar och skapa en helt ny produkt som kan användas som strö i till exempel stall.

Daglig verksamhet Returen arbetar med återvinning och miljö i olika former.  Teamen Vaktis och Duvan har hittat ett sätt att ta vara på gamla tidningar.

- Tidningarna hämtas på olika ställen. Det kan vara på Scandic, Norran eller hyreshus, berättar Leif Wennerlöf, arbetsledare Vaktisteamet.

Medarbetare på Duvan sorterar sedan tidningarna och klipper bort alla klamrar så de inte fastnar i tuggen.

- Sedan blir det här på vaktisteamet som vi tuggar och då blir det tidningsströ av det, berättar Leif Wennerlöf vidare.

Slutprodukten hamnar till slut hos hästägare som strö i boxar.

- Det är portionsförpackat, det gillar jag. Sedan är det lätt att jobba med och det är relativt dammfritt, säger Anneli Burén som är hästägare.

Returen är en kommunal verksamhet inom stöd och service där det finns flera inriktningar inom upplevelse och aktivitet och en av dem är Returen som fokuserar på återvinning och second hand. Här gör alla en insats för klimatet, vilket samtidigt bidrar till en meningsfull vardag.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-21
Sida

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en av de insatser du kan söka enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du måste vara i yrkesverksam ålder, ...

Läs mer