Fördjupad översiktsplan för havsområdet

Skellefteå kommun håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för havsområdet. Planen omfattar kommunens havsområde samt relevanta kopplingar till land och syftar till att visa på en effektiv och hållbar användning av havsområdet.

Det är många som ska samsas om havet och havsplaneringen reder ut vilka aktiviteter som finns i havet och vilka områden som är mest lämpade för vad. Havsplaneringen i Skellefteå kommun kommer att svara på två övergripande frågor:

  1. Hur används havet idag?
  2. Hur ska havet användas i framtiden?


Just nu håller nationella havsplaner på att tas fram. Eftersom kustkommunerna ansvarar för planeringen av det inre havsområdet behöver kommunala havsplaner tas fram och samordnas med de nationella planerna. Skellefteå kommun är tidigt ute och bland de första kommunerna att ta fram en egen havsplan.

Planen var utställd för samråd 28 maj-24 juni 2018. Inkomna synpunkter kommer att behandlas och ett nytt bearbetat förslag av havsplanen kommer att ställas ut för granskning senare i höst.

Här kan du ta del av samrådshandlingarna:

Mer information

Om din organisation, förening eller företag önskar mer information och vill samtala om havsplanen besöker vi er gärna. Skicka ett mail till kundtjanst@skelleftea.se så hör vi av oss till er.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-08-14