Samråd, fördjupad översiktsplan för havsområdet

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till fördjupad översiktsplan för havsområdet. Planen omfattar kommunens havsområde samt relevanta kopplingar till land och syftar till att visa på en effektiv och hållbar användning av havsområdet.

Det är många som ska samsas om havet och havsplaneringen reder ut vilka aktiviteter som finns i havet och vilka områden som är mest lämpade för vad. Havsplaneringen i Skellefteå kommun kommer att svara på två övergripande frågor:

  1. Hur används havet idag?
  2. Hur ska havet användas i framtiden?


Just nu håller nationella havsplaner på att tas fram. Eftersom kustkommunerna ansvarar för planeringen av det inre havsområdet behöver kommunala havsplaner tas fram och samordnas med de nationella planerna. Skellefteå kommun är tidigt ute och bland de första kommunerna att ta fram en egen havsplan.

Här finns planen utställd för samråd 28 maj – 24 juni

Stadshusets entré, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Måndag–fredag 07.00–19.00, lördag–söndag 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Mer information

Om din organisation, förening eller företag önskar mer information och vill samtala om havsplanen besöker vi er gärna. Skicka ett mail till kundtjanst@skelleftea.se så hör vi av oss till er.

Synpunkter

Vi vill ha synpunkter på planförslaget senast 24 juni 2018. Uppge ärendenummer 2016-3496 samt namn och adress och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Frågor

Har du frågor? Kontakta kundtjänst på 0910–73 50 00, tryck 3.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-05-25