Hemtjänst och personlig assistans

Det är mycket som inte är som det brukar, på grund av den pågående coronapandemin. Du som får personlig assistans och hemtjänst kan vara trygg med att du kommer att få fortsatt assistans under pandemin, men vissa saker kan förändras under en period. Vid hög sjukfrånvaro bland personalen behöver vi prioritera de allra viktigaste insatserna.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Västerbottens råd och riktlinjer. Vi följer också grundläggande hygienrutiner för att hindra smittspridning. Personalen vet vad som ska göras om de misstänker att någon är smittad.

Genom att du som får hemtjänst eller har personliga assistenter följer Folkhälsomyndighetens råd bidrar du till att hindra smittspridningen. Stort tack!

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-07-22