Hjälp till att hindra smittspridning

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas.

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du fler råd om hur du hjälper till med att minska smittspridningen

Alla har ett personligt ansvar för att minska smittspridningen och för att skydda de mest sårbara i samhället. Undvik större sammanhang där flera personer träffas, som fester, begravningar, dop, kalas, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att hålla avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum och i kollektivtrafiken.

Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen.​

Region Västerbotten har tagit fram ett självskattningstest. Gör testet för att få veta om du bör kontakta vården eller om du kan ta hand om dina symtom på egen hand hemma.

Coronatest (Region Västerbotten, nytt fönster)

Riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Beskrivning av riskgrupper på Krisinformations webbplats

Boenden med besöksförbud

Utsatta grupper och äldre kan drabbas extra hårt vid smitta. Därför gäller besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden. Det nationella förbudet mot besök på äldreboenden är förlängt till den 31 augusti.

Besöksförbudet gäller inomhus, men även om man har möjlighet att träffas utomhus ska man följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avståndet m.m. för att förhindra smitta.

Boende på vård- och omsorgsboenden kan träffa sina närstående utomhus vid de bord med plexiglasskärmar som monterats upp utanför boendet. Anhörig ringer då boendet för att boka ett besök. Läs mer i nyheten Plexiglas gör det möjligt för nära och kära att ses på boenden.

Inomhus är besöksförbudet mycket strikt för vård- och omsorgsboenden, för att skydda de som riskerar att bli svårast sjuka eller avlida, samt att en smitta inne på ett boende kan få mycket allvarliga konsekvenser. Boendechefen kan i ett enskilt fall göra undantag från besöksförbudet, t.ex. för besök under de sista dagarna i livets slutskede. Varje bedömning görs i det individuella fallet utifrån risken för smittspridning och kan inte överklagas.

Även om Socialstyrelsen i juli uppdaterade sina allmänna råd med att personer med antikroppar mot covid-19 kan undantas från besöksförbudet, kommer inga lättnader i besöksförbudet att göras i sommar. Varje undantag bedöms fortfarande individuellt med fokus att skydda de äldre. Läs mer i nyheten Inga lättnader i besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden i sommar

Besöksrestriktionerna som funnits på vissa grupp-och servicebostäder gäller inte längre. Men eftersom personer som bor i dessa boenden riskerar allvarliga konsekvenser om de blir sjuka i Covid-19, uppmanar vi anhöriga att undvika besök inomhus och rekommenderar andra sätt att mötas - via telefon, videochat eller utomhusmöten där man håller avstånd till varandra.

Vid besök inomhus gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Besöket planeras tillsammans med kontaktperson eller sjuksköterska,
  • Den besökande får inte ha förkylningssymtom,
  • Den besökande får hjälp av personal att ta sig till lägenheten och får stöd i att följa basala hygienrutiner.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-08-05