Välkommen till Hjoggböle fritidshem

Hjoggböleskolan är en charmig liten skola ca två mil söder om Skellefteå. Byggnaden som är i trä, rymmer verksamheterna förskola 1-4 år, femårsgrupp, förskoleklass, 1-3, 4-5 och fritidshem.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-11-27