Hur arbetar vi?

Inom daglig verksamhet arbetar vi salutogent. Det betyder att du får möjlighet att göra det du är bra på. Vi ger dig det stöd du behöver för att du skall kunna utveckla din förmåga att klara så mycket som möjligt själv.

Metodik, pedagogik och hjälpmedel

Daglig verksamhet har fokus på dina förmågor. Vi gör en plan tillsammans med dig så att dina uppgifter passar din förmåga och dina önskemål. Det gör vi för att du ska uppnå en så god arbetsförmåga som möjligt.

Personalen arbetar med tydliggörande arbetssätt och metod.  Det kan vara genom tecken, bilder och individuella scheman, kommunikationskartor, tidhjälpmedel eller till exempel pedagogiska IT-stöd.

Vi arbetar också med något som kallas känsla av sammanhang (KASAM).  Det betyder att vi försöker göra arbetet på den dagliga verksamheten:

Begripligt: Vad skall göras?
Hanterbart: Hur skall det göras?
Meningsfullt: Varför skall det göras?

En ökad känsla av sammanhang gör att man mår bättre. Det blir också lättare att klara av svårigheter, och man tycker att det är mycket roligare. Det är viktigt för oss på daglig verksamhet.

 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-12