Information till företag med anledning av covid-19

När beslut fattas som rör näringslivet kommer detta att publiceras på denna sida.

Tillväxtverket (nytt fönster)

Verksamt.se (nytt fönster)

Vi uppmanar företag att ta kontakt med sina respektive branschorganisationer för att se vilket stöd de kan erbjuda.

Vanliga frågor och svar

Regionen skjuter till 25 miljoner

31 mars. Region Västerbotten avsätter 25 miljoner för att hjälpa länets småföretagare som kämpar med effekterna av corona-pandemin. Har du frågor kring detta kontakta oss eller Region Västerbotten.

Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19/Corona (Region Västerbotten, nytt fönster)

Skellefteå kommun vidtar åtgärder för att stötta näringslivet under coronapandemin

25 mars. För att stötta det lokala näringslivet kommer Skellefteå kommun att vidta en rad åtgärder som vid sidan av de nationella insatserna, ska bidra till att förenkla företagens vardag och minska belastningen på företagens likviditet.

Skellefteå kommuns åtgärder för att stötta näringslivet

 

Företagshjälpen sänds på onsdagar

Åtgärder för att minska smittspridning av Corona förändrar förutsättningarna för våra företag. För vissa innebär detta att kämpa för sin överlevnad och säga upp personal, för andra innebär det svårigheter att bemanna sin verksamhet. För de allra flesta finns en känsla av osäkerhet för framtiden.

Företagshjälpen syftar till att svara på vanliga och ovanliga frågor från näringslivet och dela dessa svar och idéer öppet för andra att ta del av. Frågor kan röra allt från permitteringsregler och skattefrågor till hur nya kreativa idéer och affärsmodeller kan växa fram.

Företagshjälpen sänds live  på onsdagar klockan 11 på näringslivskontorets Facebooksida. Nästa tillfälle är onsdag 15 april mellan klockan 11 och 12.

Näringslivskontorets Facebooksida

Tidigare sändningar av Företagshjälpen i skriftlig sammanfattning + länk till inspelning

Sammanfattning av Företagshjälpen 1 april

Ämnen som tas upp: Begränsning på 50 personer omfattar inte restauranger, likviditetsbrist, hjälp kring betalning av hyror, tillfälligt ekonomiskt stöd till småföretagare, arbete för att hjälpa företag i kultursektorn, amorteringsbefrielse, rekonstruktion av företag

Sammanfattning av Företagshjälpen 25 mars

Ämnen som tas upp: Korttidsarbete, lån och finansiering, råd kring statliga åtgärder och finansiell krishantering, råd kring micro- och småföretagares förutsättningar, företagsexempel.

För frågor till Näringslivskontoret

Kontakta Bengt Ivansson, näringslivschef 070-557 1122 eller Anja Palm, biträdande näringslivschef 070-311 3583. Eller mejla till naringsliv@skelleftea.se


Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-04-08