Skellefteå kommun

 • Extra ledig dag för grundskolans elever

  2020-04-08

  Måndag den 20 april direkt efter påsklovet har skolledningen beslutat om en extra kompetensutvecklingsdag för sina grundskolan, grundsärskolan och fritidshem. Det innebär att elever från förskoleklass till årskurs 9 är lediga den 20 april, de får en dag längre påsklov. Fritidshemmen har också kompetensutvecklingsdag, och finns behov av plats så ska föräldrar kontakta berörd rektor eller områdesexpedition.

  Läs mer
 • Förändringar i tidtabellen för regiontrafiken för hösten 2020

  2020-04-08

  Kommunstyrelsen har fattat beslut om ännu ett antal förändringar i tidtabellen för kollektivtrafiken. Förändringarna innebär främst att bussarna får en bättre yttäckning, det vill säga att bussen når fler områden på landsbygden. Dessutom kommer gymnasieeleverna att kunna åka med den allmänna kollektivtrafiken i större utsträckning när förändringarna träder i kraft i höst.

  Läs mer
 • Sisay – en av många som täcker upp där behov finns

  2020-04-07

  Det viktigt att kommunen ser till att säkra bemanning för att kunna upprätthålla den service som vi ska ge till invånarna, särskilt i dessa tider. En pusselbit i det är att medarbetare hjälper till där behov finns – något som är självklart för Sisay Berhanu Shifraw. Han arbetar vanligtvis som arbetsmarknadskonsulent men har tillfälligt vikarierat i en klass vid Auraskolan i Skelleftehamn.

  Läs mer
< 1 2 3 4 5  ... > 

Ansvarig nämnd:

Informationen granskades: