Välkommen till Kågeskolan

Kågeskolan ligger en mil norr om Skellefteå i utkanten av Kåge centrum med närhet till natur och sportfält. Skolan är en F-9 skola med cirka 510 elever. I anslutning till skolan finns bibliotek, idrottshall, fritidsgård och en näridrottsplats. På skolan arbetar cirka 70 personer i pedagogiskt arbete.

Vår verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé i årskurs F-9 är att bygga verksamheter som har sin utgångspunkt från läroplanen, skollagen och diskrimineringslagen. Verksamheten ska präglas av trygghet, trivsel, lärande och att vi ser hela eleven hela dagen. I våra verksamheter får varje elev möjlighet att utvecklas på bästa sätt utifrån sin förmåga och sina förutsättningar och kan på så sätt bli sitt bäst.

Så arbetar vi för att eleverna ska nå sina mål

Vi arbetar med ett övergripande kvalitetsarbete i ett 1-16-års perspektiv med rubriken ”tillgängligt lärande”. Under läsåret 18/19 arbetar vi med den statliga satsningen ”Specialpedagogik för lärande” i årskurs F-5. Hela Kågeskolan arbetar med att skapa lärmiljöer som såväl pedagogiskt som fysiskt möter alla elever utifrån deras behov.

Vårt likabehandlingsarbete

Målet med Kågeskolans likabehandlingsarbete är att alla ska känna sig välkomna och accepterade och bli behandlade lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck. Ingen ska utsättas för diskriminering, mobbning eller annan kränkande behandling.

Samarbete

Kågeskolan F-5, Ersmarksskolan och Kusmarksskolan samarbetar för att skapa en likvärdig grund för fortsatt lärande på högstadiet i Kåge.

Årskurs f-5

Årskurs 6-9

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-05-17
Sida

Matsedel

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Till varje måltid erbjuds hårt bröd, smörgåsmargarin, dryck, sa...

Läs mer