Välkommen till Fritidsklubben Kåge

Fritidsklubben är en öppen verksamhet som vänder sig till barn i åldrarna tio till tolv år.

Ansökan görs till områdesexpeditionen två veckor innan barnet ska börja. Verksamheten har ett varierat utbud av aktiviteter med både kultur, skapande, idrott och rörelse. Fritidsklubben är öppen från skoldagens slut till klockan 17.00 (mellanmål serveras). Under lov är fritidsklubben öppen mellan 08.00-17.00 och då serveras lunch och mellanmål.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-08-15