Välkommen till Kanalskolan

Kanalskolan ligger centralt i Skellefteå. Det är goda bussförbindelser till skolan vilket gör att elever från andra bostadsområden lätt tar sig hit. Vi har också närhet till många platser som hjälper oss och våra elever att göra skolgången och kunskapsutvecklingen så bra som möjligt, exempelvis till Stadsbiblioteket, Norrvalla, bollhall, simhall, teater och olika företag.

Skolan har ca 340 elever fördelat på 13 klasser, från årskurs 6-9. Vi kännetecknas av att ha en särskild inriktning mot fotboll och det är närmare hälften av eleverna som har valt den under elevens val-tid.

Vi har återkommande hälsodagar under året för att skapa kunskap om och lyfta vikten av en bra hälsa, både psykisk och fysisk. Kanalskolan är dessutom en övningsskola kopplad mot Umeå universitet. Det innebär att vi tar emot och handleder framtidens lärare. Denna termin är vi även pilotskola, tillsammans med Exploratoriet (Skellefteås Science Center), för att utveckla ett entreprenöriellt projekt där även företag i Skellefteå är med.

Kanalskolan är stolt över att ha ett aktivt likabehandlingsarbete som ständigt utvecklas och vi tar sikte på framtidens lärmiljö och pedagogiska upplägg. Vi tror att alla elever kan bidra till en god miljö och att alla har en strävan att lyckas bli sitt bästa jag.


Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-08