Kims röst är aktiverande

Kim ger sina läsare en tydlig aktiv roll. Kim är inte passiviserande eller endast informerande.

”Aktiverande” är en utveckling av nyckelbegreppet ”engagerande” i den grafiska profilen.

Exempel

Hellre

Undvik

Byköpings kommun vill lyssna mer på dig som bor här. Hur skulle du vilja att vi gjorde det? Träffar, enkätundersökningar, förslagslådor eller något helt annat? Byköpings kommun utvecklar nya metoder för att möjliggöra ett större inflytande för kommuninvånarna.
Texten är riktad direkt till läsaren. Frågorna aktiverar och inkluderar läsaren. Texten är enbart informerande och gör inga försök att engagera läsaren.

Hellre

Undvik

Ibland blir oväntade kombinationer oväntat bra. Kom och lär dig hur träindustrin och spelteknik går ihop, och var med och diskutera vilka oväntade kombinationer vi själva skulle kunna prova. I gränslandet mellan olika branscher finns en stor potential för att utveckla nya idéer. Denna morgon låter vi bolag som på olika sätt jobbar med träindustrin berätta om hur de nyttjar spelteknik. Det finns även utrymme för frågor och diskussion.
Uppmaningar aktiverar läsaren och ger hen en roll: på den här träffen kan läsaren ”lära sig” och ”diskutera” saker. Texten pratar om olika aktiviteter,  men använder inga ord som visar att läsaren ska göra något. ”Bolag” kommer att berätta saker och ”det finns” utrymme för diskussion, men läsaren får ingen roll.

Hellre

Undvik

Vad kan du som vårdnadshavare göra?
Du som vårdnadshavare är viktig i kampen mot läs- och skrivsvårigheter. Tillsammans med en specialpedagog, elevens mentor och förstås eleven själv är du en del i utredningen.
Utredningsprocessen
För skolan är en läs- och skrivutredning av en specialpedagog i de flesta fall tillräcklig för att kartlägga och anpassa elevens undervisning. En del av utredningen är att eleven, mentorn och vårdnadshavaren får svara på frågor.
Texten talar direkt till läsaren för att engagera hen. Den är skriven ur läsarens perspektiv och ger hen en tydlig roll. Texten informerar bara, utan att rikta sig till läsaren. Dessutom utgår den från skolans perspektiv.

Hellre

Undvik

Ska du skaffa värmepump? Så här anmäler du. Information om anmälan av värmepumpsanläggning.
Texten är riktad direkt till läsaren. Frågan aktiverar läsaren. Texten är bara informerande.

Hellre

Undvik

Följ kommunfullmäktige 17 april
Alla är välkomna på kommunfullmäktiges möten. Kom och ta reda på vad kommunens politiker diskuterar just nu. Nästa kommunfullmäktige är tisdag den 17 april klockan 10.00 i Riddarsalen på Stadshuset.
Kommunfullmäktige sammanträder
17 april

Kommunfullmäktige i Byköpings kommun sammanträder i Riddarsalen, Stadshuset, tisdag 17 november klockan 10.00. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen.
Rubriken uppmanar läsaren att ta en roll, den som fullmäktigebesökare, och det förstärks senare med ytterligare en uppmaning, ”Kom och ta reda på … ” Texten är bara informerande. Först i slutet märks det att det är en inbjudan, men eftersom den är två påståenden (”Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen”) blir den inte särskilt engagerande.

Hellre

Undvik

Påverkas du av det nya höghuset på Sköndal?
Omtanke Vård AB har sökt bygglov för att få bygga ett åtta våningar högt äldreboende på Sköndal. Bor du i närheten, kom till vårt samrådsmöte för att tycka till om planerna.
Samråd om bygglov på Sköndal
Omtanke Vård AB avser att anlägga ett äldreboende på Sköndal. Med anledning av detta kallas berörda parter till samråd.
Texten visar tydligt redan i rubriken att läsaren har en potentiell roll, genom att ställa en fråga. Texten använder sedan ett språk som är lätt att förstå, så att läsaren ska veta vad hen i så fall ska göra. Inget i texten visar att läsaren ska göra något. För den som inte vet vad samråd är kan texten lika gärna vara information om vad ett kommunorgan ska göra.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-01-04