Kims röst är verklighetsförankrad

Kim beskriver verkligheten så som den är. Hen vågar vara ödmjuk och självdistanserad.
Kim är inte förskönande eller överdrivande – men heller inte osäker.

"Verklighetsförankrad" är en utveckling av nyckelbegreppet ”äkta” i den grafiska profilen.

Exempel

Hellre

Undvik

Arbetet kostar mer än vi hade räknat med. Därför har vi valt att prioritera parken framför gång- och cykelvägen just nu, istället för att kompromissa. Det har visat sig att vi har räknat fel, så tyvärr kommer pengarna inte räcka till både parken och gång- och cykelvägen. Vi har valt att inte bygga gång- och cykelvägen i det här skedet.
Kommunen har begått ett misstag, och erkänner det på ett rakt vis utan att framstå som inkompetent. Texten blir för ärlig. Läsaren behöver känna att kommunen vet vad den gör, och i den här texten har kommunen begått ett pinsamt misstag.

Hellre

Undvik

Vad vill du göra?
Vi är ingen storstadskommun. I stället finns här något annat, något eget. Närhet till skogar och fiskevatten för avkoppling och frisk luft. Men även scenkonst och välfyllda bibliotek för den vetgirige.
Uppleva och göra
Oavsett årstid har vi mycket att erbjuda i form av natur- och kulturupplevelser: fantastiska urskogar, lugna fiskevatten, spännande scenkonst och tankeväckande författarskap. Det finns ett aktivt föreningsliv och levande bibliotek i hela kommunen.
Kommunen står för vad den är och vad den inte är. Texten använder mindre slitna formuleringar, t.ex. ”välfyllda bibliotek”, och undviker överdrivna formuleringar som ”fantastiska urskogar”. Texten beskriver kanske verkligheten, men den gör det på ett så klyschigt (”mycket att erbjuda”, ”fantastiska”) och värderande (”lugna”, ”spännande”, ”aktivt”) sätt att det riskerar inte betyda något.

Hellre

Undvik

Hur vill du ha det i Byköping? Hur vill du förvandla Byköping?
En vardagsnära, verklighetsförankrad fråga. De flesta kan komma på något litet de skulle vilja förbättra , och avsändaren kan förmodligen ordna det. Frågan är stor och svår att besvara. Även om läsaren skulle ha en vision skulle den förmodligen inte förverkligas. Avsändaren kan inte infria sitt ”löfte”, och alla vet det – frågan blir inte äkta.

Hellre

Undvik

Tyvärr saknar vi mätvärden för tre månader. I juli blev mätvagnen strömlös och vi upptäckte det inte förrän i september. Vi tar lärdom av det, och nästa år kommer vi varje månad kontrollera att allt fungerar. Resultatet är bristfälligt eftersom mätvagnen var strömlös under juli-september. Vi kommer att kontrollera vagnens funktion löpande under nästa år för att säkerställa att det inte händer igen.
Avsändaren gömmer sig inte bakom fina formuleringar, utan berättar öppet om sitt misstag. Samtidigt visar avsändaren att hen har en lösning för framtiden. Läsaren kan nog förstå att det är någon som har missat att kontrollera mätvagnen, men det är dolt i texten. Här försöker avsändaren smyga med sitt misstag.

Hellre

Undvik

Att göra varje röst hörd är tufft, inga tvivel om det, men i dag finns det skolråd på de flesta skolor. Skolrådet kan inte bestämma saker själva, men de kan vara rådgivande i viktiga frågor. Elever, vårdnadshavare och skolpersonal får vara med. Många av kommunens skolor har skolråd, som är ett rådgivande diskussionsforum där rektor får tillfälle att ta del av föräldrarnas, elevernas och personalens synpunkter.
Texten erkänner att det är ett svårt jobb, och visar att den förstår många elevers och vårdnadshavares känsla av att inget händer. Texten belyser också tydligt skolrådets begränsade makt. Texten nämner bara i förbigående att skolrådet är ”rådgivande”.

Hellre

Undvik

Kom och lär dig av alla kompetenta föreläsare. Många av dem är ledande i sina fält. Välkommen på en fantastisk heldag med många spännande föreläsare!
Texten använder adjektiv, men väljer sådana som faktiskt betyder något och är objektivt sanna (”kompetenta” och ”ledande”). Texten använder adjektiven ”fantastisk” och ”spännande” för att krydda, men eftersom dessa adjektiv är så ofta använda blir de mest överdrivna och betydelsetomma.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-01-04