Kims röst - tre huvuddrag

Verklighetsförankrad

Utveckling av nyckelbegreppet äkta i den grafiska profilen.

Aktiverande

Utveckling av nyckelbegreppet engagerande i den grafiska profilen.

Smartgörande

Utveckling av nyckelbegreppet tydlig i den grafiska profilen.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-01-05