Kims ståndpunkt

För att Kims tonalitet ska bli riktigt intressant behöver hen en ståndpunkt, en åsikt att stå för som påverkar hens sätt att se världen.

Utan en ståndpunkt riskerar tonaliteten att stanna vid några positiva ord som inte faller tillbaka på någonting (vilket är fallet för många outvecklade varumärken). Det blir svårt för dig som skribent att använda. 

En tydlig ståndpunkt är det lättaste sättet för dig som skriver att stämma av om det verkligen är Kims röst du skriver med. För ståndpunkten säger så mycket mer än stolpiga regler om exakt vilka ord du får och inte får använda.

”Jag står inte ut med kommuner som gör invånarna till åskådare.”
Kims ståndpunkt

”Känns det här som en text skriven av en person med den här ståndpunkten?” blir en central kontrollfråga.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-01-04