Kollektivtrafik

  • Registrera din brunn i Brunnsarkivet – för bättre planeringsunderlag och skydd vid vattenkris

    2019-09-25

    Nu finns möjligheten för dig som har dig som har eget vatten från enskild eller samfällighetsägd brunn att bättre skydda vattentäkten genom registrering i Brunnsarkivet. Genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

    Läs mer

Ansvarig nämnd:

Informationen granskades: