Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder, samt se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Justerade protokoll

april

Uppsatt 2021-04-20 Tas ner 2021-05-12
Uppsatt 2021-04-19 Tas ner 2021-05-11
Uppsatt 2021-04-16 Tas ner 2021-05-09
Uppsatt 2021-04-15 Tas ner 2021-05-08
Uppsatt 2021-04-15 Tas ner 2021-05-07
Uppsatt 2021-04-14 Tas ner 2021-05-07
Justerat protokoll IFO AU Socialnämnden
Uppsatt 2021-04-14 Tas ner 2021-05-06
Uppsatt 2021-04-13 Tas ner 2021-05-05
1 2 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-29