Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder, samt se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Justerade protokoll

juli

Justerat protokoll Bygg- och miljönämnden
Uppsatt 2020-07-08 Tas ner 2020-07-30
Justerat Protokoll IFO AU Socialnämnden
Uppsatt 2020-07-08 Tas ner 2020-07-30
Uppsatt 2020-07-02 Tas ner 2020-07-24
Justerat protokoll Socialnämnden
Uppsatt 2020-07-01 Tas ner 2020-07-23

juni

Justerat protokoll, kommunstyrelsens arbetsutkott Kommunstyrelsens arbetsutskott
Uppsatt 2020-06-24 Tas ner 2020-07-18
Uppsatt 2020-06-24 Tas ner 2020-07-16
Uppsatt 2020-06-24 Tas ner 2020-07-15
Uppsatt 2020-06-23 Tas ner 2020-07-22
1 2 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-29