Anslagstavla

Justerat protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-01-15
Paragrafer
1 - 39
Datum då anslag sätts upp
2019-01-29
Datum då anslag tas ned
2019-02-28
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelsens sekretariat
Text

 

Protokoll

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-06