Anslagstavla

Justerat protokoll socialnämnden, sekretess

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2019-01-31
Paragrafer
1
Datum då anslag sätts upp
2019-02-02
Datum då anslag tas ned
2019-02-24
Förvaringsplats för protokoll
Socialkontoret
Text

 

Protokoll

Protokoll

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-06