Anslagstavla

Justerat protokoll gymnasienämnden

Organ
Gymnasienämnden
Mötesdatum
2019-01-30
Paragrafer
15-24
Datum då anslag sätts upp
2019-02-05
Datum då anslag tas ned
2019-02-28
Förvaringsplats för protokoll
Gymnasiekontoret
Text

 

Protokoll

Protokoll

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-06