Anslagstavla

Justerat protokoll fritidsnämndens arbetsutskott

Organ
Fritidsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-01-23
Paragrafer
1-15
Datum då anslag sätts upp
2019-02-05
Datum då anslag tas ned
2019-02-28
Förvaringsplats för protokoll
Kultur- och fritidskontoret, Bäckgatan 1
Text

 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-06