Anslagstavla

Justerat protokoll kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2019-01-29
Paragrafer
1-43
Datum då anslag sätts upp
2019-02-06
Datum då anslag tas ned
2019-03-01
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelsens sekretariat
Text

 

Protokoll

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-06