Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder, samt se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Justerat protokoll, fritidsnämndens arbetsutskott

Organ
Fritidshämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-11-06
Paragrafer
74-81
Datum då anslag sätts upp
2019-11-26
Datum då anslag tas ned
2019-12-19
Förvaringsplats för protokoll
Kultur- och fritidskontoret, Bäckgatan 1
Text

 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-29