Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder, samt se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Justerat protokoll för- och grundskolenämnden

Organ
För- och grundskolenämnden
Mötesdatum
2019-11-20
Paragrafer
189-208
Datum då anslag sätts upp
2019-11-27
Datum då anslag tas ned
2019-12-19
Förvaringsplats för protokoll
stadshuset
Text

 

Protokoll

Protokoll

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-29