Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder, samt se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Justerat protokoll konsumentnämnden

Organ
Konsumentnämnden
Mötesdatum
2020-10-13
Paragrafer
29-33
Datum då anslag sätts upp
2020-10-19
Datum då anslag tas ned
2020-11-10
Förvaringsplats för protokoll
Samhällsbyggnad
Text

 

Protokoll

Protokoll

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-29