Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder, samt se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Kommunfullmäktige 2019-10-29, särskild kungörelse

Tillkännagivanden av sammanträden

Organ
Kommunfullmäktige
Datum för möte
2019-10-29
Tid för möte
10:00
Plats
Forumsalen, Campus

 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-29