Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder, samt se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Övriga kungörelser

oktober

Uppsatt 2020-10-27 Tas ner 2020-11-10
Samråd - Detaljplan för Vagnen 7 Bygg- och miljönämnden
Uppsatt 2020-10-26 Tas ner 2020-11-17
Uppsatt 2020-10-21 Tas ner 2020-11-11
Uppsatt 2020-10-19 Tas ner 2020-11-09

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-11-29