Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder, samt se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Justerade protokoll

oktober

Justerat protokoll fritidsnämndens arbetsutksott Fritidsnämndens arbetsutskott
Uppsatt 2019-10-11 Tas ner 2019-11-03
Justerat protokoll nämnden för support och lokalers arbetsutskott Nämnden för support och lokalers arbetsutskott
Uppsatt 2019-10-11 Tas ner 2019-11-02
Uppsatt 2019-10-09 Tas ner 2019-11-01
Uppsatt 2019-10-09 Tas ner 2019-11-01
Uppsatt 2019-10-08 Tas ner 2019-10-31
Uppsatt 2019-10-03 Tas ner 2019-10-25
Justerat protokoll IFO AU Socialnämnden
Uppsatt 2019-10-02 Tas ner 2019-10-24
Uppsatt 2019-10-02 Tas ner 2019-10-24
1 2 3 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-05-07