Arbetsplatsträffar

 Illustration: Bilden föreställer fyra pratbubblor i olika färger med olika skiljetecken. Bilden symboliserar flera personer som deltar i ett samtal.
Syftet med samverkanssystemet är att från idé till beslut öka inflytandet och delaktigheten i arbetet. Arbetsplatsträffarna ger medarbetarna goda möjligheter till information och medskapande.

För att medarbetare som är sjukskrivna, föräldralediga eller frånvarande av andra orsaker ska kunna följa vad som händer på arbetet, behöver arbetsplatsen ha fungerande rutiner. Arbetsplatsträffen är en viktig mötesplats för det systematiska arbetsmiljöarbetet liksom arbetet med likabehandling. Aktuella frågor som rör arbetsplatsen ska tas upp på arbetsplatsträffarna för dialog. Alla ska känna att de har rätt att yttra sig – både om de håller med om det som sägs och om de har en annan åsikt. Det är viktigt att ställa upp spelregler för arbetsplatsträffarna så att både medarbetare och chef vet vad som gäller och kan ta sitt ansvar.

Det som bestäms på en arbetsplatsträff till exempel rutiner och förhållnings-sätt ska följas av alla.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-04