Bakgrunden till nuvarande samverkansavtal

 Illustrationen beskriver de olika lagar och avtal som ligger till grund för samverkansavtalet

Samverkanssystemet som beskrivs i detta avtal är en utveckling av arbetsrättsliga grunder i
Medbestämmandelagen (MBL), Arbetsmiljölagen (AML) och Diskrimineringslagen samt Förtroendemannalagen (FML). Det centrala kollektivavtalet: Avtal om samverkan och arbetmiljö utgör grund för Skellefteå kommuns lokala samverkansavtal. Avtalet sätter verksamheten i fokus och syftet är att det ska ge förutsättning för verksamhetsutveckling, bra arbetsmiljö och utveckling av medarbetarna.

Avtalet lyfter fram arbetsplatsen och den enskilde medarbetaren på ett tydligt sätt. Förutom påverkan genom facklig organisation och dess ombud kan medarbetare själva påverka.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-08-28