Demokratiberedning

Kommunfullmäktige har inrättat en demokratiberedning. Samtliga partier är representerade i demokratiberedningen.

Demokratiberedningen har till uppgift att verka för en väl fungerande demokrati i Skellefteå kommun. Detta innebär bland annat:

 • utveckling av medborgarinflytande och dialog
 • ytterligare stärka förtroendet för det demokratiska systemet
 • omvärldsbevakning inom ansvarsområdet och spridande av erfarenheter och goda exempel
 • stimulerande av ungas deltagande i det demokratiska samtalet och utvecklingsarbetet
 • beredning av beslutsunderlag inom demokratiområdet
 • beredning av medborgarförslag inom demokratiområdet
 • uppföljning av beslut och verksamhet inom ämnesområdet
 • föreslå utredningar inom ämnesområdet
 • utvärdering av kommunens politiska organisation
 • remissinstans i frågor som handlar om demokratin och dess utveckling.
  Läs om vilka som jobbar med demokratiberedning (nytt fönster)
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-22