Bilflöden

Rådgivande folkomröstning om centrumbron

Söndagen den 25 maj 2014 genomfördes en rådgivande folkomröstning i Skellefteå kommun om byggandet av en ny centrumbro. Valdeltagandet var över 50% och en klar majoritet röstade nej till en ny bro. Socialdemokraterna har dragit tillbaka förslaget om byggandet av bron.

I december 2013 fattade  kommunfullmäktige i Skellefteå beslut om att en rådgivande folkomröstning om byggande av en ny centrumbro ska ske. Detta med anledning av att folkinitiativet Intressegruppen Centrumbron samlat in 6 213 namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning i frågan.

 Frågan var: Ska Skellefteå kommun bygga centrumbron?
Svarsalternativen var "ja", "nej" eller "blank".

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07