Inkomna medborgarförslag

Efter den 1 december 2018 lämnar du ditt förslag på hur Skellefteå ska förbättras och utvecklas via den nya e-tjänsten Skellefteåförslaget. Här kan du se medborgarförslag som lämnats in till kommunen före 1 december 2018. Du kan ta del av förslagen samt se vilken nämnd som behandlar ärendet. När nämnden beslutat i ärendet kan du se beslutet.

Läs mer om hur du lämnar ett Skellefteåförslag här.

Vissa förslagslämnare vill vara anonyma och det är något vi respekterar. Detta innebär att du ibland inte ser vem som lämnat förslaget och ibland kan du inte se förslaget eller delar av det. Vi frågar varje förslagslämnare om de godkänner att namn publiceras eller inte.

De medborgarförslag du kan se här är de som lämnats in från 2015-09-01 och framåt.

DiarienrRegistreratFörslagFörslagslämnareNämndBeslut
2018-821 2018-11-30 Medborgarförslag om att kommunen tar fram en klimatomställningsplan Peter LugnegårdKommunstyrelsen 2019-03-12
2018-815 2018-11-30 Medborgarförslag om att halkbekämpningsgrus ersätts med sopsaltning med mera MedborgareSamhällsbyggnadsnämnden 2019-04-24
2018-798 2018-11-26 Medborgarförslag om att inte ha nattreducerad gatubelysning vid busshållplatserna i Skelleftehamn Anders LundmarkSamhällsbyggnadsnämnden 2019-05-27
2018-797 2018-11-26 Medborgarförslag om ny dragning av Myckle-Medlevägen Magnus HedmanKommunstyrelsen 2019-06-03
2018-788 2018-11-21 Medborgarförslag om att det planeras och byggs en gång- och cykelväg över Bergsbydammen MedborgareSamhällsbyggnadsnämnden 2019-02-25
2018-784 2018-11-16 Medborgarförslag om ett språkcafé på kvällstid i Skellefteå MedborgareKommunstyrelsen
2018-780 2018-11-19 Medborgarförslag om att estetiska teaterlinjen ska vara kvar i Skellefteå MedborgareGymnasienämnden
2018-779 2018-11-19 Medborgarförslag om att bygga Sveriges miljövänligaste ishall i Byske MedborgareFritidsnämnden
2018-773 2018-11-15 Medborgarförslag om belysning av statyn Johanna i Stadsparken Kenneth BurlinSamhällsbyggnadsnämnden 2019-05-27
2018-747 2018-11-09 Medborgarförslag om en stor klocka på taket till väntsalen på busstationen i Skellefteå MedborgareNämnden för support och lokaler
12345678910...Sista

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-19